DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

VYPO 8000

Výhybkový pokladač je stroj bez vlastného pohonu určený predovšetkým ku znášaniu a pokládke častí výhybiek na drevených podvaloch. Jeho konštrukcia vychádza z PKP 25/20, využíva niektoré prvky PKP 25/20ia a je uložená na vozni Pa. Pracovné pohyby sú ovládané hydraulicky. Max. hmotnosť bremena je 8000 kg, šírka 4,5 m a dĺžka sa môže pohybovať v rozmedzí od 7,5 do 13,6 m. Celková hmotnosť prepravovaných častí je 20 000 t. Max. rýchlosť pri preprave je 50 km/h, dĺžka 29,12 m, hmotnosť 37,25 t a dĺžka prepravná/pracovná je 3,12/5,60 m. Stroj vyrobila firma SaZ s.r.o. divize Sázava, bol nasadený do prevádzky, avšak po nehode pri ktorej došlo k jeho poškodení už nebol uvedený do prevádzkyschopného stavu.

(popis s použitím http://www.saz.cz/railway_machinery/vypo_8000/vypo_8000.htm)


Foto: Ing. Volfgang Macourek