DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

ZŠ 800

Zhutňovač štrkového lôžka je dvojnápravové vozidlo vychádzajúce z  konštrukcie MV 80 DELTA. Je určený k  homogenizácii koľajového lôžka v  medzipodvalovom priestore a  za hlavami podvalov. Pracovné agregáty umiestnené v  strednej časti stroja sú pozdĺžne posuvné, čo umožňuje kontinuálny pohyb vozidla pri práci (cyklický pohyb vykonáva len pracovná časť). Osová vzdialenosť pechov je 505 – 675 mm v  závislosti od rozdelenia podvalov. Jediný stroj vyrobený firmou MTH Praha v  roku 1991 príležitostne nasadzuje TSS Pardubice, stredisko St. Plzenec. Má narážacie a  tiahlové ústrojenstvo normálnej stavby, pričom max. hmotnosť privesených vozidiel je 40 ton. Stroj je vybavený brzdou samočinnou a  priamočinnou typu DAKO a  ručnou brzdou. Prenos výkonu zo spaľovacieho motora LIAZ M 637 je elektrický na obe nápravy.

Technické údaje: 

Dĺžka: 13,10 m

Hmotnosť: 32,25 t

Výkon motora: 169 kW

Max. rýchlosť: 80 km/h

Pracovný výkon: cca 800 m/h


ZŠ 800 č.001 ČD/TSS Pce/Starý Plzenec

Foto: Pavel Tuček, Starý Plzenec, 20.5.2005

Foto: Peter Bado, Starý Plzenec, 16.6.2007