DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

DELČ 800

Dieselelktrická čistička určená k plnoprofilovému čisteniu koľajového lôžka. S jej vývojom sa začalo v roku 1973 a prototyp bol dokončený na konci roku 1974. Čistička je tvorená vzhľadovo súmerným rámom, uloženým na dvoch upravených podvozkoch z rušňa r. T 458.0 resp. T 458.1. Na oboch koncoch sa nachádzajú tvarovo rovnaké jazdné kabíny a strojovne. Prototyp mal v prednej strojovni dieselelektrický a v zadnej hydraulický agregát slúžiaci k pohonu ťažiacej reťaze. Sériovo vyrábané stroje majú ťažiacu reťaz poháňanú elektricky a tak sa v oboch strojovniach nachádzajú zhodné dieselelektrické agregáty. V strednej časti stroja, zavesené na jeho ráme, sa nachádza pracovné ústrojenstvo s pracovnou kabínou. Hrabacia reťaz je vedená v zostupnom a vzostupnom žľabe, z ktorého je vyťažený štrk vysypávaný do rotačného triediča. Voľba rotačného triediča vychádzala z požiadavky na vysoký výkon stroja pri zachovaní jeho prijateľnej dĺžky a hmotnosti. Čistenie štrku v rotačnom site prebieha na jeho spodnom páse, kde dochádza k oteru štrku o rýchlo sa pohybujúci pás. Oddelené nečistoty opúšťajúce triedič vďaka odstredivej sile sú usmerňované na dolnú časť šikmého dopravníku. Zo šikmého dopravníku je odpad vedený nad prednú kapotu, na ktorej je umiestnený otočný dopravník, otočný o 270°, z ktorého je odpad premiestňovaný vedľa koľaje alebo do odvoznej súpravy. Šikmý dopravník je v prepravnej polohe zasunutý pod triedič, otočný dopravník je otočený smerom vzad. Vyčistený štrk opúšťa rotačné sito v jeho hornej časti v oddeľovacom oblúku, odkiaľ je rozdeľovacím hrebeňom a sústavou sklzov usmerňovaný späť do koľaje.  Pre zmenšenie ťažných odporov je v strednej časti stroja umiestnené taktiež zdvíhacie a smerovacie zariadenie, ktoré umožňuje okrem pridvihnutia koľaje aj jej smerový posun. Stroj je vybavený tlakovzdušnou priamočinnou a samočinnou brzdou systému DAKO a ručnou brzdou. Šírka záberu je 4,3 m, hĺbka ťaženia sa pohybuje od 300 do 850 mm pod úložnou plochou podvalu. Bočný posun hrabacej reťaze je ± 250 mm od osy koľaje, pri ťažení je možné vytvoriť pláň s rozdielom výšok 250 mm. Zdvíhacie zariadenie umožňuje zdvih koľaje 150 mm a jej bočný posun  ± 250 mm. Koncepcia čističiek s  rotačným triedičom bola u MTH napokon opustená a to najmä z dôvodu, že kvalita čistenia v mokrom a silne znečistenom lôžku nedosahovala požadovanú úroveň a taktiež preto, lebo pri tomto rozmiestnení agregátov nebolo možné stroj rozšíriť o možnosť sanácie železničného spodku.

 

Technické údaje:

Dĺžka:                    24,3 m

Hmotnosť:              cca 83 t

Max. rýchlosť:         70 (80) km/h (vo vlaku)

Toretický pracovný výkon: 800 m3/h


DELČ 800 č.26 ŽSR

Foto: Peter Bado, Trnava, 28.7.2005

  

Foto: Peter Bado, Siladice, 19.10.2006

                  

Foto: Ing. Marián Hrachala, 25.9.2001

   


DELČ 800 č. 16 a 37, zošrotované v r. 2006 u TSS St. Plzenec (viď rubriku "in mimoriam")

Foto: Peter Bado, TSS St. Plzenec, 15.9.2005