DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

SČH 72; 150

Strojná Čistička štrku za Hlavami podvalov (MTH Vrútky) je dvojnápravový stroj s  vlastným pohonom pojazdu. Ťažiace zariadenie s  dosahom 4,3m od osi koľaje a  1m pod TK tvoria dva korečkové pásy umiestnené po oboch stranách stroja, v  spodnej časti sa nachádzajú nahrňovacie štíty. Vyťažený štrk prepadá cez násypku na jednoplošné vibračné sito a  vyčistený padá za hlavy podvalov. Materiál, ktorý prepadol cez triedič sa pomocou dopravníkov mať do súpravy na jeho odvoz alebo mimo koľaje do vzdialenosti 5 m od osi koľaje. Prototyp čističky mal označenie SČH 72. Stroj je vybavený tlakovzdušnou priamočinnou a  samočinnou brzdou systému DAKO (brzdiče BP a  BS2) a  ručnou brzdou, ktorá je ovládaná kolesom z  kabíny a  pôsobí na ľavé koleso prednej nápravy. Brzdový systém je previazaný s  hydrostatickým okruhom pojazdu a  pri nedostatočnom tlaku v  potrubí neumožní pohyb čističky. Z  SČH 150 vznikli prestavbou stroje SČH 150 K  a  SČH 150 S. Pre potreby ŠRT je stroj č.44 previazateľný na rozchod 1520 mm. Jeden stroj používa na svojich tratiach Mostecká uhelná společnost.

SČH 150.1

Čistička vznikla ako verzia pôvodného typu SČH 150, pričom bolo sledované zníženie hmotnosti stroja a jeho skrátenie. Toto riešenie si vyžiadalo zväčšenie sklonu dopravníkov, čo sa však neosvedčilo. Oproti pôvodnému typu bola v zadnej časti doplnená pomocná kabína pre jazdu vzad, mechanizmus pre rozrušovanie drnov a boli vylepšené pracovné a hygienické podmienky pre obsluhu. Stroj umožňoval ťaženie štrku bez čistenia.

SČH 150.2; SČH 150H 

Verzia čističky, ktorá sa od pôvodného typu SČH 150 odlišuje vibračným triedičom, ktorý má dve sitá umiestnené nad sebou a v oblúkoch s prevýšením je vyrovnávaný. Každá náprava je poháňaná vlastným hydromotorom. Okrem toho sa zväčšil dosah dosah korčekových výťahov.

 

Technické údaje SČH 150:

Dĺžka: 15,36 m

Hmotnosť: 41 t

Max. rýchlosť: 60 km/h

Toretický pracovný výkon: 2x75 m3/h


SČH 150 č.7 ČSD TD K.Vary/TSS Starý Plzenec

Foto: Peter Bado, TSS Starý Plzenec, 15.9.2005; t.č. pred zošrotovaním

Foto: Pavel Tuček, TSS Starý Plzenec, 3.5.2006


SČH 150 č.9 r.v. 1976 ČD SDC Plzeň/ST Klatovy

Foto:  Ing. Jan Bedrník,  Klatovy, 16.2.2007

Foto: Peter Bado,  Klatovy, 3.5., 30.5. a 15.6.2007


SČH 150.2 č.38 ŽSR SŽTS Trenčín/MS T. Teplá

Foto: Peter Bado, T. Teplá, 19.12.2006


SČH 150 č.43 ČD/TSS Pce/Starý Plzenec,

zošrotovaná v januári 2008 v TSS St. Plzenec (viď foto v rubrike "in memoriam") 

Foto: Peter Bado, TSS Starý Plzenec, 15.9.2005

Foto: Peter Bado, TSS Starý Plzenec, 16.2.2006

             


SČH 150 č.47H; r.v.1983  ČD SDC ST Havlíčkův Brod 

Foto:  Ing. Jan Bedrník, Havlíčkův Brod, 1.3.2007


SČH 150/2 č.48 ŽSR/TSS Bratislava

Foto: Peter Bado, Siladice, 19.10.2006; posledné nasadenie v r. 2003

   


SČH 150 č.25 ČD/TSS  Pce/Hulín

Foto:  Stanislav Plachý, Hulín, 8.5.2006

Foto:  Stanislav Plachý, Hulín, 28.9.2006