DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Prúdové rozmrazovače

         Používanie prúdových rozmrazovačov súvisí s rozvojom prúdových motorov v druhej polovici 20. storočia. Okrem upravených trupov stíhačiek pripevnených na plošinových vozňoch sa na ČSD používali prúdové rozmrazovače typov RD 45 a PR M-701. Princípom ich činnosti je odstraňovanie snehu a ľadu z koľaje vysokou rýchlosťou a teplotou výstupných plynov z prúdového motora. Požívajú sa najmä vo výhybkách a staničných zhlaviach. Ich značná hlučnosť a energetická náročnosť ich nasadzovanie v posledných rokoch limituje. Ďalšou ich nevýhodou je zamŕzanie roztopeného snehu vo výhybkách.

          RD 45

Prúdový rozmrazovač RD 45 využíva prúdový motor typu RD 45 FA, ktorý je umiestnený na plošinovom vozni, rušni r. 701 alebo motorovom vozni r. 801. Je pripevnený tak, že možné ním natáčať v určitom rozsahu vo zvislom i vodorovnom smere. Letecký petrolej, odoberaný z pripojenej cisterny, sa spaľuje v deviatich spaľovacích komorách motoru a výstupný plyn o teplote 300 až 400 °C prúdi tryskou von. Pracovná rýchlosť je do 5 km/h, optimálna výška snehovej pokrývky je cca 20 cm a odstránenie snehu z jednej výhybky trvá cca 4. Hodinová spotreba paliva sa pohybuje okolo 800 l za hodinu.

          PR M-701

          Prúdový rozmrazovač PR M-701 využíva prúdový motor typu M 701, ktorý je ako odoberateľná nástavba umiestnený na prívesnom vozíku PV. Na jednej strane rámu sa nachádza prúdový motor, za ním kabína obsluhy a na druhej strane nádrž na 2 500 l paliva. Motor je pripevnený k rámu tak, že je možné ho natáčať vo zvislom i vodorovnom smere. Uprostred rámu je otáčací mechanizmus, ktorý umožňuje otočenie rámu o 180°. Pri práci je pre tlačenie využívaný MUV 69. Spotreba paliva je približne  300 až 350 l za hodinu.


PR M 701 ŽSR

Foto: Mátyás Tomolya, Zvolen, 10.9.2005

 


PR M 701 ŽSR MS Žilina

Foto: Peter Bado, Žilina, 19.12.2006