DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

06-32 SLC

Dvojnápravová traťová ASP rakúskej firmy Plasser & Theurer série 06 s 32 podbíjacími kladivami podbíjajúca súčasne dva susedné podvaly. Podbíjacie zariadenie je predsunuté pred prednú nápravu a je zavesené na hydraulicky natáčanom ráme a pracuje na princípe asynchrónneho podbíjania. Zdvíhacie zariadenie je umiestnené pred podbíjacím a je tvorené dvoma hydraulicky ovládanými dvojicami kladiek pri každom koľajnicovom páse, pričom je vybavené i hydraulickým valcom pre priečny posun koľaje, ktorá je dvíhaná centricky. Hlavnou časťou nivelačného zariadenia je predsunutý vozík v konštantnej vzdialenosti pred ASP, na ktorom sú umiestnené tri infračervené vysielače (nad koľajnicovými pásmi a v nad osou koľaje). Na ASP sú umiestnené prijímače za prednou nápravou a prerušovacie doštičky v blízkosti podbíjaných podvalov s rovnakou výškou nad temenom koľajníc. Prerušovacie doštičky obmedzujú zdvih koľaje a tým zabezpečujú správnu výšku podbitia. ASP môže pracovať na princípe presnej nivelácie i metódou zmenšovania chýb. Smer koľaje je upravovaný zariadením typu AL 250. Za smerovacími kolieskami je umiestnený zhutňovač štrku za hlavami podvalov. Stroj je vybavený vzduchovou kotúčovou brzdou, ktorú je možné ovládať ako pracovnú a prevádzkovú, kedy sú brzdené obe nápravy a núdzovú a ručnú, kedy je brzdená len zadná náprava.

Technické údaje:

Dĺžka:                    15,25 m

Hmotnosť:              32 t

Prepravná rýchlosť:  60 km/h

Pracovný výkon:      450 m/hod