DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

čistenie ŠL a úprava spodku

 

Ručné čistenie koľajového lôžka predstavuje jednu z fyzicky najnáročnejších prác na železničnom zvršku. Prvé strojné čističky boli pre ČSD zakúpené v rokoch 1947 až 1949 niekoľko od švajčiarskej firmy Scheuchzer. V roku 1950 bol v traťových výrobných dielňach v H. Králové vyrobený overovací prototyp čističky na základe zlepšovacieho návrhu, avšak vzhľadom na preorien-tovanie sa ČSD na stroje zo ZSSR bol jeho vývoj zastavený. Sovietske čističky Dragavcev boli dovezené na začiatku 60tych rokov, no na našich tratiach sa neosvedčili. Prvou čističkou domácej výroby bola SČ 100, ktorej prototyp bol vyrobený v roku 1965, nasledovaná čističkou SČ 200 v roku 1968. Tieto stroje boli doplnené ľahkými čističkami za hlavami podvalov. Na prelome 60/70tych rokov boli dovezené dve čističky RM 62 a FR 53 firmy Plasser&Theurer. V 70tych rokoch dodávala firma MTH Praha čističky SČP 200, SČH 150 a DELČ 800 a vznikol prototyp SČH 300. V 80tych rokoch pokračovala výroba strojov DELČ 800 a v roku 1988 bol vyrobený prototyp SČ 600. V 90tych rokoch pokračovala výroba SČ 600 a odvodeného stroja SČ 600 S. V SR sa v súčasnosti používajú stroje SČ 600S (1ks), RM 74 U (1ks(?)) a RM 76 UHRS (1ks), v ČR sú to stroje SČ 600 (5ks(?)) a SČ 600S (2ks).

Pre práce na železničnom spodku bol zo ZSSR dovážaný traťový pluh, ktorý sa však nerozšíril(?). Pre odťaženie podvalového podložia boli vyvinuté stroje SČ 100S a SČ 200S(?). Ďalším strojom určeným pre práce na železničnom spodku bol v 80tych rokoch dodávaný SZP 750, po ktorom nasledoval prototyp SZP 600. Na sanáciu železničného spodku je možno použiť sanačnú čističku SČ 600S. V roku 2004 vyrobila firma MTH sanačný komplex SK 120.