DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

odstraňovanie snehu

         Na odstraňovanie snehu z koľajiska sa v začiatkoch železnice používali pripevniteľné pluhy na parné rušne, ktoré boli účinné do výšky snehovej vrstvy približne 30 cm nad TK. Ďalším spôsobom odstraňovania snehu bolo pripevnenie pluhov na tendre alebo upravené vozne. K najčastejšie používaným pluhom u ČSD patrili napr. pluhy Henschel, Königsberg, Marin, Klíma a Riga, pričom viaceré boli požívané ešte v 70tych rokoch 20teho storočia. V polovici 20teho storočia sa začali okrem pluhov používať parné snehomety Henshel. Boli nasledované v 60tych rokoch dvojrotorovým snehometom dovezeným zo ZSSR a prototypom tuzemskej frézy KSF 63. Zo ZSSR boli dovážané taktiež odpratávacie súpravy PSE (SM-2). V 70tych rokoch pokračovali dodávky strojov PSE, začali sa dodávať frézy KSF 70 a pluhy KSP domácej výroby a z Poľska boli dovážané pluhy LPO 411S. V 80tych rokoch dodala firma MTH snehovú frézu KSF 80 a pokračovali dodávky fréz KSF 70, pluhov LPO 411S a súprav PSE (SM-2). V 90tych rokoch a na počiatku 21. storočia boli dodané na Slovensko tri kusy fréz Delta Beilhack firmy MTH Praha.

Samostatnou skupinou strojov na odstraňovanie snehu a ľadu z koľaje sú prúdové rozmrazovače. Ich nasadenie súvisí s rozvojom prúdových motorov v druhej polovici 20. storočia. Okrem upravených trupov stíhačiek pripevnených na plošinových vozňoch sa na ČSD objavili prúdové rozmrazovače typov RD 45 a PR M-701. Princípom ich činnosti je odstraňovanie snehu a ľadu z koľaje vysokou rýchlosťou a teplotou výstupných plynov z prúdového motora. Požívajú sa najmä vo výhybkách a staničných zhlaviach. Ich značná hlučnosť a energetická náročnosť ich nasadzovanie v posledných rokoch limituje.