DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

ASP Z

ASP Z (400.1 Z)

zhutňovač koľajového lôžka, ktorý vznikol prestavbou z ASP 400.1. Podbíjacie kladivá boli vymenené za zhutňovacie pechy pre hutnenie štrku v  medzipodvalových priestoroch a  v  mieste pracovného agregátu bol dosadený zhutňovač štrku za hlavami podvalov. Stroj TSS Pardubice je označený ASP Z, u  firmy Viamont DSP ASP 400.1Z.


ASP Z č.154 TSS Pce/Lovosice

Foto: Peter Bado, Lovosice, 27.7.2005


ASP 400.1 Z č.15 Viamont DSP

Foto: Pete Bado, Strančice, 31.10.2006 (foto 1, 2); Chabařovice, 11.12.2006 (foto 3, 4)