DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

SSH

Súprava pre prepravu sypkých hmôt bola prvou súpravou používanou u ČSD na odvoz vyťaženého materiálu pri prácach na železničnom zvršku a spodku. S jej riešením začalo košické pracovisko bývalého Projekčne konštrukčného a vývojového pracoviska traťového hospodárstva v roku 1968. Po posúdení viacerých možností bola zvolená koncepcia súpravy pozostávajúcej z výklopných vozňov radu Nass - Dumpcar a plošinového vozňa s elektrocentrálou a prechodovým dopravníkom. Výrobcom súprav bol podnik MTH Martin – Vrútky, závod Košice, pričom bolo v rokoch 1970 až 1972 vyrobených celkom 8 súprav pre potreby všetkých správ dráh.  Prototyp, ako funkčný vzor zatiaľ s dvoma vozňami Nass, bol v roku 1970 odskúšaný v žst. Hronská Dúbrava, Kremnica, Kysak, Vlkanová a v traťovom úseku Praha Malešice – Praha Vršovice. Počet vozňov v súprave bol vzhľadom na podmienky brzdenia súpravy stanovený na päť vozňov Nass. Vozne Nass boli doplnené jednosmerne orientovaným dopravníkom so zhadzovacím vozíkom, ktorý sa pohyboval po drážke pozdĺž dopravníka. Po uzavretí šípovej radlice na vozíku nad dopravníkovým pásom dochádzalo ku zhadzovaniu vyťaženého materiálu do korby vozňa. Súprava sa napĺňala od vzdialenejšieho konca, pričom dopravníkové pásy sa nad naplnenými vozňami postupne vypínali. Dvojnápravový plošinový vozeň (radu Np) s elektrocentrálou a prechodovým dopravníkom s násypkou bol radený medzi čističku a vozne Nass. Súprava bola používaná najmä v súčinnosti s čističkami SČ 100, avšak s nástupom výkonnejších čističiek by prestala kapacitne vyhovovať a taktiež s ohľadom na určité konštrukčné nedostatky bolo rozhodnuté vyvinúť novú odvoznú súpravu. Dopravníková nástavba bola postupne z vozňov Nass odstránená.

 

Technické údaje (Np/Nass/SSH):

Dĺžka:                         9,55/11,94/69,25 m

Hmotnosť:                  13,4/32,9/178 t

Max. ložný priestor:  5 x 22 = 110  m3

Max. prepr. rýchlosť:  50 km/h