DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

KSF 80

 Koľajová snehová fréza umiestnená v prednej časti štvornápravového vozňa bez vlastného pohonu pojazdu. Samotná fréza pozostáva z dvoch rezacích nožov umiestnených nad sebou, nahrňovacích radlíc a vrhačov snehu. Pohon pracovných častí je zabezpečený prostredníctvom kĺbového hriadeľa od rušňa r. T 475.0 (od súpravy SZP 750), s ktorým je fréza pri práci a preprave spojená. Z plánovaných cca 16 boli vyrobené pravdepo-dobne tri stroje, dva pre DR a jeden pre ČSD. Prototyp vznikol v roku 1980. Hodinový výkon frézy bol 5000 ton a výška snehovej vrstvy, ktorú bolo možné odstrániť činila 3 metre.