DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

snehomet Henschel SSH 71

Parným frézam sa venujú taktiež stránky:

www.kirow.wz.cz


Snehomet Henschel SSH 71 (Henschel u. Sohn, Nemecko)

Parný snehomet pozostáva z vozňa a tendra so zásobou uhlia a vody. Je bez vlastného pohonu pojazdu a pri práci je nutná súčinnosť s HDV. Na vozni, ktorý má dva trojnápravové podvozky, je umiestnený parný stroj s kotlom a kompresorom, kabína obsluhy a fréza. Frézu, ktorá je umiestnená v prednej časti vozňa, tvorí lopatkové koleso, bočné krídla, vrhač snehu a lámač ľadu. Okrem toho sa v prednej časti nachádza predná a medzi podvozkami zadná snehová lopata Snehové lopatkové koleso je poháňané parným strojom, ostatné zariadenia sú obsluhované pomocou stlačeného vzduchu. Pred začatím práce sa v prednej časti odmontoval nosník s nárazníkmi, na lopatkové koleso sa namontovalo zavrtávacie zariadenie a nastavil sa počet a smer otáčok kolesa. Vrhač snehu sa nastavil podľa smeru otáčok kolesa. Rozovretie nahrňovacích radlíc sa nastavovalo vopred na stupnici. Hmotnosť snehometu sa pohybuje okolo 65 ton, max. prepravná rýchlosť je 70 km/h, pracovná rýchlosť je do 45 km/h a vrstva odstraňovaného snehu môže dosahovať šírku i výšku 5 m. Sneh je vymetaný do vzdialenosti cca 20 m od osi koľaje. ČSD získali po druhej svetovej vojne od DR 6 (?) týchto strojov.

Henschel, ozn. SM 03

Foto: PhDr. Zbyněk Zlinský, Bratislava východ, 2.9.2006

Henschel typ SSH 71

Foto: PhDr. Zbyněk Zlinský, Lužná u Rakovníka, 13.5.2006


Dvojrotorový snehomet (ZSSR)

Je vozidlo s predným trojnápravovým a zadným dvojnápravovým podvozkom bez vlastného pohonu pojazdu. V prednej časti sa nachádza rotorový podávač, odrezný nôž, bočné krídla, predný štít a vrhač snehu. Rotorový podávač poháňaný elektromotorom je tvorený oceľovým bubnom s ôsmimi lopatkami, na ktoré je možné pripevniť kefy na vymetanie výhybiek. Má priemer 2 m, s pripevnenými kefami 2,65 m. Odrezný nôž vyberá sneh do hĺbky 5 cm pod TK, pri použití vymetacích kief môže byť zdvihnutý pneumatickým valcom. Bočné krídla sú ovládané pneumaticky a k ich spodnej hrane sú pripevnené krídelka, ktoré odstraňujú sneh na vonkajšej strane koľaje do úrovne hlavy koľajnice. Predný štít zabraňuje vymetaniu snehu od rotorového podávača pred stroj pri malej snehovej vrstve. Pri vyššej snehovej vrstve sa zdvíha. Vrhač snehu je tvorený elektromotoricky poháňaným rotorom o priemere 2,79 m, ktorý umožňuje vymetanie snehu do vzdialenosti 50 m od osi koľaje. Dĺžka snehometu je 17,5 m, výška 4,65 m, šírka 3,25 m a hmotnosť 90 t. Maximálna výška odstraňovanej vrstvy snehu je 3 m nad TK pri max. šírke 6 m. Pracovná rýchlosť sa pohybuje do 8 km/h a max. hodinový výkon je 6000 m3/h. Vzhľadom na prekročenie gabaritu ČSD dodaný jediný (?) kus pre horské trate na Slovensku.