DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

HKJ 35

           Hydraulický koľajový žeriav, používaný železničným vojskom, slúžil na osadzovanie mostných polí alebo ich častí do dĺžky 30 m, výšky 3 m a hmotnosti 35 ton. Umožňuje i stavbu mostných podpier a ich dielov do hmotnosti 10 ton, vzdialenosti 32 ton a hĺbky 40 m. Skladá sa zo strednej časti, kde je umiestnená strojovňa, z výložníku a vyvažovacích závaží. Jeho dĺžka je 63m, hmotnosť 82t. Je prepraviteľný po železnici i ceste s využitím špeciálného podvozku SPDB 40. Pohon všetkých funkcii je hydraulický, tlakový olej je dodávaný dvoma regulačnými piestovými čerpadlami a štyrmi zubovými čerpadlami, ktoré sú poháňané osemvalcovým naftovým motorom Tatra 928. Max. prevýšenie v koľaji 150 mm, min. polomer oblúka 180m. S jeho výrobou sa začalo v roku 1967 (železničné vojsko v kooperácii s Mostárňou Lýkovec). Prvé skúšky prebehli na trati starej trati Žďár n.S. – Přibyslav a jeho prvé nasadenie na ČSD bolo na mostoch cez Váh pri Varíne.