DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Dragavcev (ELB 1)

Strojná čistička Dragavcevovho systému je umiestnená na štrkovacom stroji ELB-1 (elektrobalasťor) a pozostáva z dvoch dielov celkovej dĺžky 47,19 m. Oba diely sú navzájom spojené kĺbovo, pričom prvý diel spočíva na troch dvojnápravových podvozkoch a druhý na jednom dvojnápravovom podvozku. Uprostred medzi podvozkami prvého a druhého dielu sa nachádza zdvíhacie zariadenie tvorené elektromagnetom, ktoré umožňuje zdvih koľaje do 45 cm. Čistiace zariadenie umiestnené 2,47 m za elektromagnetmi je tvorené rotačným sitom šírky 1,2 m. Rotačné sito sa pohybuje rýchlosťou 12-14 m/s a strháva znečistený štrk, pričom nečistoty sú odstredivou silou vyhadzované mimo koľaj. Zmena smeru rotácie sita je pomerne náročná a vyžaduje niekoľko hodinovú prácu. Prečistený štrk, vrhnutý sitom do výšky, padá po šikmej stene späť do koľaje. Pred čistiacim zariadením sa nachádza rozrušovací brit, ktorý štrkové lôžko rozpojuje a prihŕňa na rotačné sito. Za čistiacim zariadením sa nachádzajú dve súpravy kovových líšt, ktoré prečistený štrk rozprestierajú a urovnávajú. Pred posledným podvozkom sa nachádzajú podvalové a  koľajnicové zmetáky. Pohon jednotlivých zariadení je elektrický, jednosmerný elektrický prúd pre elektromotory rotačných sít je dodávaný z upraveného rušňa T 678.1, prúd pre ostatné zariadenia dodáva na čističke inštalovaná elektrocentrála. Hoci výkon čističky sa pohyboval okolo 1000 m/h v praxi sa neosvedčila a to najmä kvôli vysokej hmotnosti (148 ton), malej hĺbke záberu (do 25 cm), obmedzenému prejazdu cez oblúky (nad 300 m), energetickej náročnosti (dva rušne T 678.1 a jeden T435.0, alebo päť T 435.0) a spôsobu ukladania odpadového materiálu vedľa trate.


Fotka z publikácie: Přehled těžké traťové mechanizace pro traťové práce ČSD, Projekčně konstrukční vývojové pracoviště traťového hospodářství Pardubice a MTH Praha