DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

HŠ 76

Hrabačka Štrku je stroj koncepčne vychádzajúci z MUV 69, resp. ZŠ 72 a bol určený k vyhrabávaniu štrku z medzipodvalových priestorov vo výhybkách. Zmyslom tejto konštrukcie bolo vyhŕňanie štrku za hlavy podvalov, kde ho prečistila čistička za hlavami podvalov. Toto riešenie malo byť dočasné, kým nebude vyvinutá výhybková čistička. Bol vyrobený jeden(?) funkčný vzor, na ktorom prebiehali skúšky, väčšieho rozšírenia sa nedočkal. Ako základ konštrukcie bol použitý zhutňovač štrku ZŠ 72, pri ktorom boli zhutňovacie pechy nahradené hrabacím ústrojenstvom. Hrabadla sú umiestnené v dvoch rámoch, každý nad jednou koľajnicou, pričom vyhrabávanie môže prebiehať od stredu von, alebo jedným smerom. V ráme sa nachádza jedno hrabadlo (vnútorné), ktoré je upravené tak, aby bolo možné vyhrabávať štrk popod koľajnicu. Hĺbka záberu hrabadiel je 250 mm pod ložnou plochou podvalu, priečny posun je max. 500 mm. Rozmiestnenie hrabadiel je koncipované tak, aby pri práci preberali materiál od susedných hrabacích dosiek. Vonkajšie hrabadlá sú dve. Pohyb je hydraulický a ovládanie je umiestnené v samostatnej kabíne. (podobný stroj, FR 312, prevádzkuje napr. spoločnosť MUS)