DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

SČ 100

Čistička je tvorená rámom, v strednej časti zalomeným, ktorý je uložený na dvoch dvojnápravových podvozkoch typu VÚDUT 26-2-5 používaných na nákladných vozňoch. Nie je samopojazdná, pri práci je priťahovaná lanom, cez kladku na zabrzdenom rušni. Na oboch koncoch stroja sa nachádza narážacie a tiahlové ústrojenstvo normálnej stavby. V prednej časti stroja je na ráme osadená kabína pre obsluhu čističky, ktorá vznikla úpravou kabíny z rušňa r. T 444.1. Podlaha pod ovládacími pultmi je zasklená, aby obsluha mohla sledovať hrabaciu reťaz. Pod kapotou sa nachádza dieselelektrická centrála a navijak. V strednej časti je umiestnené ťažiace a čistiace zariadenie tvorené hrabacou reťazou, ktorá je uložená v dvoch vodiacich žľaboch v spodnej časti spojených lištou. Pohyb reťaze je zabezpečený elektromotorom. Vo vzostupnom žľabe je reťazou štrk dopravovaný do triediča štrku. Stroje boli vybavené dvojkľukovým vibračným triedičom s nútenou excentricitou Škoda-Rotava s frekvenciou 500-600 ot/min alebo jednokľukovým s nútenou excentricitou ČSD-MTH s frekvenciou 1100 ot/min. Oba triediče majú sklon sita 20° a veľkosť otvorov 40x40 mm. Účinná plocha sít je 5,5 m2. Prečistený štrk sa po site a predĺženej časti sitovej plochy zosúva späť do koľaje. Odpadový materiál prepadá cez sitá na pevný dopravník, ktorým je premiestňovaný do zadnej časti stroja, v ktorej sa nachádza otočný dopravník, o 43° na obe strany od osy koľaje, s násypkou, ktorý umožňuje sypanie odpadu do pristavených vozňov alebo na strany koľaje a to do vzdialenosti 7 m. Dopravníky sú poháňané elektromotormi. Hydraulicky, z agregátu umiestneného v strednej časti stroja, sú ovládané obslužné a manipulačné zariadenia, napr. otáčanie a zdvih zadného dopravníku a pohyby žľabov. Za kabínou sa nachádza manipulačný konzolový žeriav o nosnosti 750 kg. Čistička je vybavená dvoma ručnými brzdami, z ktorých každá pôsobí na jeden podvozok a priebežnou tlakovou brzdou DAKO. Dĺžka čističky je 25,5 m, rázvor otočných čapov podvozkov je 14,0 m, hmotnosť 47,5 t, max. rýchlosť pri preprave 50 km/h. Šírka záberu je 3,95 m alebo 4,2 m a maximálna hĺbka záberu je 850 mm pod TK resp. 500 mm pod úložnú plochu podvalu. Bočný posun od osy koľaje je ±200 mm. Výškový rozdiel záberovej časti pre vytvorenie sklonenej pláne je ±250 mm. Priemerný pracovný výkon je 100 m3/h, špičkový výkon dosahuje 200 m3/h.


Fotka z publikácie:  Přehled těžké traťové mechanizace pro traťové práce ČSD, Projekčně konstrukční vývojové pracoviště traťového hospodářství Pardubice a MTH Praha