DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

FR 53

Čistička určená pre čistenie koľajového lôžka za hlavami podvalov, jeho úpravu a úpravu banketov. Rám je uložený na dvoch nápravách s rázvorom 6,5 m. V zadnej časti stroja sa nachádza kabína obsluhy a energetický zdroj. Prenos výkonu je hydraulický. Štrk môže byť ťažený jedno alebo obojstran-ne a to pomocou kor-čekových výťahov, ktoré ho dopravujú do vibračného triediča s plochou sita 2,5 m2. Korčekové výťahy majú dĺžku 5,7 m a do koľajového lôžka ich je možné zapustiť do vzdialenosti 3,5 m od osi koľaje a hĺbky 0,9 m od TK. Odpad je spod triediča prepravovaný šikmým otočným dopravníkom pred čističku, vedľa koľaje, do vzdialenosti 4,6 m od jej osy. Dĺžka čističky vrátane dopravníku je 19,0 m, hmotnosť stroja je 23 t a max. rýchlosť pri preprave je 42 km/h. Kapacita korčekových výťahov je 140 m3/h. Pracovný výkon pri jednostrannom čistení je 160 m/h, pri obojstrannom čistení 110 m/h.