DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

SČH 300

Strojná čistička za hlavami podvalov, ktorá konštrukčne vychádza z celoprofilovej čističky DELČ 800 a má s ňou spoločné usporiadanie dopravníkov, umiestnenie kabín, podvozky. Rozmery, hmotnosť i prepravná rýchlosť je taktiež zhodná s DELČ 800. Ťažiace ústrojenstvo je tvorené z výložníka, prihrňovacieho krídla, reťaze s korčekami, napínacieho mechanizmu a ďalších dielov. Korčeky sú na rozdiel od čističiek SČH 150 a FR 53 do záberu tlačené. Šírka záberu jedného korčekového výťahu je od 2,18 do 2,70 m od osi koľaje, pričom max. hĺbka záberu je 80 cm pod hornou plochou podvalov. Pohon ťažiacich reťazí je hydrostatický. Vyťažený štrk je dopravovaný do rotačného triediča, ktorý je umiestnený medzi korčekovými výťahmi v osi stroja. Pohyb sita zabezpečujú dva elektromotory. Pred zadným podvozkom sa nachádzajú dve tvarovacie radlice, ktoré slúžia na úpravu štrku za hlavami podvalov. Na vnútornej strane sú vybavené drôtenými kefami pre očistenie upevňovadiel. Bol vyrobený jediný prototyp, ktorý bol nasadený i na tratiach ČSD, avšak keďže sa nepodarilo vyriešiť všetky konštrukčné detaily a rozšíreniu tohto typu nedošlo.