DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

SMS 120.1 (SK 120)

Sanačný mechanizovaný stroj SMS 120.1 je 8-nápravové vozidlo bez vlastného pohonu pojazdu určené pre obnovu konštrukčných vrstiev železničného spodku a zvršku bez znesenia koľajového roštu. Je súčasťou sanačného komplexu SK 120, ktorý je okrem sanačného stroja tvorený dvoma motorovými vykladacími vozňami VVM 1000 a súpravou priebežných zásobníkových vozňov PZV (VVM + SMS + 4xPZV + VVM). SMS 120.1 je vybavené vlastným energetickým zdrojom pre zabezpečenie pracovných funkcii stroja. Stroj je vybavený narážacím a tiahlovým ústrojenstvom normálnej stavby. Rám stroja je pomocou guľových kĺbov spojený s medzirámami, ktoré spočívajú na dvoch podvozkoch typu Y 25 Cs. Pracovná časť je tvorená ťažiacim zariadením na staré štrkové lôžko a pre zeminu železničného spodku, rozprestieracím zariadením na sanačnú vrstvu a štrkové lôžko, triediacou a recyklačnou jednotkou, hutniacim zariadením na zemnú pláň a pláň železničného spodku, zhutňovačom štrkového lôžka, zdvíhacím zariadením a nivelačným, navádzacím, meracím a zapisovacím zariadením. Odťažený štrk koľajového lôžka je dopravníkom presunutý na dvojplošný vibračný triedič, z ktorého je odpad odvážaný dopravníkom pred stroj a čistý štrk prechádza na recyklátor, kde je pomocou rotujúcich kotúčov zostrohrannený. Takto upravený štrk je cez sklz, dopravník a satelit celoprofilovo umiestňovaný ku koľajovému roštu, kde je zhutňovačom homogenizovaný. Hrúbka štrkového lôžka môže doasahovať 0,3 až 0,4 m. Druhým ťažiacim zariadením je odstraňovaná neúnosna zemina zemnej pláne, ktorá je presávaná na dopravník odpadu. Zemná pláň je hutnená vibračnými lištami a môže byť na ňu ukladaná geotextília. Nová štrkodrva, dovážaná z PZV pomocou reťazového dopravníku, je na zemnú pláň rozprestieraná pomocou rozhrňovača a je hutnená hutniacimi doskami. Hrúbka vrstvy štrkodrvy sa môže pohybovať od 0,2 do 0,5 m. Na zhutnenú vrstvu šrkodrvy je ukladaný recyklovaný resp. nový štrk. Nový štrk, rovnako ako štrkodrva je k SMS dovážaná dvojdráhovými PZV. Činnosť stroja môže byť riadená ručne, poloautomaticky, alebo automaticky s využitím vodiaceho lanka vedúceho vedľa stroja. Jeden stroj tohto typu vyrobil v roku 2004 podnik MTH Praha.

 

Technické údaje:

Dĺžka: 35,30 m

Hmotnosť: 154,88 t

Max. prepravná rýchlosť: 80 km/h

Technická pracovná rýchlosť: 120 m/hod

Min. polomer oblúka pri práci: 150 m

Max. prevýšenie pri práci: 150 mm

Šírka záberu (štrk): 4,2 – 4,8 m

Šírka záberu (spodok): 4,2 – 5,6 m

Výška záberu (štrk): 0,25 – 0,4/0,6 m pod podval

Výška záberu (spodok): 0,4 – 0,8 m pod podval


Foto a video: Peter Bado, Hronov – Náchod, 1. a 3. 10.2008.