DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Scheuchzer

Dvojnápravová čistička určená k plnoprofilovému čisteniu koľajového lôžka, prípadne jeho ťaženiu. Štrk je premiestňovaný na ľavú stranu stroja za hlavy podvalov pásovou hrabačkou, na ktorej sú striedavo umiestnené rozrývače a lopatky. Štrk je ďalej premiestňovaný otáčavým tanierom pod zrňovaciu lopatu, ktorá ho nahŕňa na korčekový výťah a ten ho dopravuje do triediaceho bubnu. Z triediaceho bubnu je vyčistený štrk dopravovaný pásovým dopravníkom vedľa koľaje, alebo je v koľaji rovnomerne rozprestretý. Odpadový materiál je druhým dopravníkom presúvaný vedľa koľaje, v prípade potreby je možné použiť predlžovací dopravník a odpadový materiál ukladať do vozňov. Stroj pri práci postupuje krátkymi trhavými pohybmi. Niektoré stroje mali triediaci bubon nahradený vibračným triedičom. Hĺbka záberu je max. 80 cm pod TK a pláň môže byť pri ťažení upravená v priečnom smere ako vodorovná, alebo v sklone do 5%. Pracovný výkon sa pohybuje okolo 40 m/hod, šírka záberu je 3,75 - 3,85 m, dĺžka stroja je 10,17 m, hmotnosť 25 t a najvyššia rýchlosť pri preprave 50 km/h.


 Fotka z publikácie: Technická příručka traťového hospodářství ČSD, Ing. M. Škach a kol., NADAS, Praha 1971